Tłumaczenia uwierzytelnione

Jedną z oferowanych przez nas usług są tłumaczenia przysięgłe. Dysponujący pieczęcią wydaną na wniosek Ministra Sprawiedliwości tłumacz, gwarantuje zgodność przekładów z obowiązującymi przepisami prawa. Tego rodzaju tłumaczenia niezbędne są zwłaszcza
w przypadku dokumentów procesowych, urzędowych oraz uwierzytelniania obcojęzycznych odpisów.

Tłumaczenia uwierzytelnione („przysięgłe”) wykonywane są przez zaprzysiężonego przez Ministra Sprawiedliwości tłumacza przysięgłego i opatrzone są podpisem oraz okrągłą pieczęcią urzędową tłumacza, dzięki czemu respektowane są w większości urzędów
i instytucji jako oficjalne dokumenty. Zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych określa Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Najczęściej tłumaczone dokumenty przysięgłe to:
  • metryki, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu,
  • akty i umowy notarialne,
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa,
  • świadectwa szkolne, dyplomy i certyfikaty,
  • zaświadczenia i dokumenty medyczne,
  • dokumenty ubezpieczeniowe,
  • dokumenty bankowe,
  • dokumenty samochodowe.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych jedna strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego), każda rozpoczęta strona zawsze zaokrąglana jest w górę do pełnej strony.


SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ WYCENY

NAPISZ: biuro@lingo.opole.pl
ZADZWOŃ: 661 308 390 lub 77 442 67 98


Menu Strony