Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne wymagają od tłumacza szczególnych predyspozycji. Doskonała znajomość języków, w których odbywa się tłumaczenie oraz znajomość terminologii specjalistycznej z danej dziedziny, jak również wysoka zdolność koncentracji, odporność na stres, kultura osobista. Dlatego wyjątkowo starannie dobieramy osoby, które biorą udział w organizowanych przez Państwa konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach, rozmowach handlowych, spotkaniach biznesowych, negocjacjach, uroczystościach i wszelkich innych wydarzeniach wymagających obecności tłumacza.

Tłumaczenia ustne dzielą się na:
  • Konsekutywne które wykorzystuje się podczas rozmów handlowych, konferencji prasowych, szkoleń i prezentacji. W tego rodzaju tłumaczeniu prelegent robi w swoim wystąpieniu przerwy, by umożliwić tłumaczowi przełożenie przemówienia na język słuchaczy. Tłumaczenia konsekutywne nie wymaga specjalistycznego sprzętu i w obrębie jednego języka wykonuje je jeden tłumacz.
  • Tłumaczenia symultaniczne które wykorzystuje się podczas konferencji międzynarodowych, kongresów i spotkań z udziałem wielu międzynarodowych uczestników. W takim tłumaczeniu przekład następuje w trakcie wypowiedzi prelegenta i wymaga specjalistycznego sprzętu oraz zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy dla jednego języka obcego.

W przypadku tłumaczeń ustnych jednostką rozliczeniową jest godzina pracy tłumacza, każda nowo rozpoczęta godzina jest liczona jako cała.

Ważnym elementem tłumaczeń ustnych jest wsparcie udzielone przez klienta. Jeśli jest to możliwe prosimy zleceniodawców
o udostępnienie materiałów pomocniczych, które pozwolą w rzetelny sposób przygotować się tłumaczowi do pracy.


SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ WYCENY

NAPISZ: biuro@lingo.opole.pl
ZADZWOŃ: 661 308 390 lub 77 442 67 98


Menu Strony